Tombola – Regulament

REGULAMENT DE PARTICIPARE

“LEFRUMARIN TE PREMIAZA”

DESCRIEREA GENERALA

Organizatorul tombolei cu premii “LEFRUMARIN TE PREMIAZA” este SC LEFRUMARIN SRL, cu sediul social in Sacele str.Avram Iancu nr. 62 jud Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2305/1991, avand CUI 110617

REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricarui solicitant/participant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii organizatorului www.lefrumarin.ro

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
Prin participarea la acest concurs se prezuma cunoasterea regulamentului si acceptarea acestuia de catre Participanti, care se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informative.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/sau completa regulamentul, modificarea urmand a intra in vigoare la data data publicarii pe site-ul www.lefrumarin.ro.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Se pot inscrie la Tombola numai persoanele fizice “Participantii cu domiciliul sau resedinta in Brasov sau Sacele. Minorii se inscriu prin parintele, tutorele legal sau profesorul/invatatorul copilului care va fi inscris la concurs.
Nu pot participa la Concurs angajatii companiei SC LEFRUMARIN SRL, si nici membrii familiilor tuturor acestora.

PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE

Tombola se desfasoara pe perioada 01.05.2015-01.07.2015.
Extragerea va avea loc saptamanal in fiecare zi de vineri la ora 10.00 la sediul din Sacele str. Avram Iancu nr. 62 – Fabrica de mezeluri SC LEFRUMARIN SRL.

PREMIILE ACORDATE

Premiile acordate se pot vizualiza pe site-ul nostru www.lefrumarin.ro.

MODALITATEA DE PARTICIPARE

Participantii trebuie sa achizitioneze din magazinele noastre LEFRUMARIN produse in valoare minima de 30 lei pe care sa le achita in numerar la casa de marcat fiscala.
Se va completa un talon de concurs inmanat de casiera sau vanzatoarea angajata a SC LEFRUMARIN SRL, cu toate datele inscrise in acesta, talon ce va fi depus in urna special amenajata in acest sens.
Talonul este valid numai cu conditia pastrarii bonului fiscal de catre participant.

ACORDAREA PREMIILOR

Extragerea taloanelor castigatoare se va face de catre o comisie constituita la nivelul societatii prin decizia conducerii.
Dupa extragerea talonului, un membru al comisiei va apela persoana inscrisa pe talon, la numarulr de telefon inscris pe acesta pentru a se verifica nr. bonului fiscal. In cazul in care participantul nu raspunde la telefon se va proceda la extragerea altui talon.
Validarea talonului castigator se va face doar dupa verificarea prin telefon a bonului fiscal detinut de participant care va corespunde cu cel inscris pe talonul extras din urna.
Pentru participantii castigatori, inmanarea premiilor se va face direct la adresa indicata de acestia in talonul de concurs in aria orasului Brasov si Sacele.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prin participarea la prezenta Tombola, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa fie folosite numai pentru aceasta activitate si pentru activitatile de marketing ale societatii.

Vezi castigatorii!

ORGANIZATOR,
SC LEFRUMARIN SRL
BRANZA MARIN NICOLAE